تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

داروسازی

فنسا به خوبی برای رفع نیازهای منحصر به فرد و چالش برانگیز صنعت داروسازی مجهز شده است. ما محصولات خود را برای رعایت استانداردهای ایمنی و قابلیت اطمینان این صنعت و همچنین مقررات زیست محیطی مهندسی می کنیم تا مشتریان ما بتوانند بهینه تر عمل کنند و هزینه های خدمات خود را کاهش دهند.