تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

پتروشیمی

پلیمریزاسیون اولین مرحله اساسی در تولید پلاستیک است. بسته به مونومرها، می توان آن را به صورت فله، محلول یا امولسیون انجام داد. اگر محلول های مونومر وارد راکتور شوند، ابتدا فیلتر می شوند تا ناخالصی ها جدا شوند. همچنین از فیلتراسیون پس از پلیمریزاسیون برای بازیابی بقایای مونومر از محلول ها / سوسپانسیون های پلیمری و بازگرداندن آنها به راکتور پلیمریزاسیون استفاده می شود. ترموپلاستیک ها دسته مهمی از مواد خام پلاستیکی هستند، مانند پلی آمید (PA)، پلی متیل متای کریلات، پلی کربنات یا پلی اتر اتر کتون (PEEK). پس از پلیمریزاسیون، این مواد یا مستقیماً برای پردازش بیشتر در جاهای دیگر دانه بندی می شوند، یا مستقیماً ذوب می شوند و توسط اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش می شوند.