تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Manual Refill Unit

 

دستگاهی برای شارژ سیال Buffer یا Barrier و معمولا برای شارژ plan های 52 , 53A, 53B , 53C بصورت دستی استفاده می شود .