تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Wave Spring Seals

 

این یک سیل تک کامپوننت است که به منظور جلوگیری از نشت و انتشار در اکثر برنامه های پالایشگاهی طراحی شده است. در سرویس‌های غیر هیدروکربنی ، هیدروکربن های خطرناک  و هیدروکربن های غیر خطرناک کاربرد دارد.

 

 

 

FSS-M7

 

 

FSS-M78

 

 

FSS-H7