تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Multi Spring Seals

 

این یک سیل تک کامپوننت است که به منظور جلوگیری از نشت و انتشار در اکثر برنامه های پالایشگاهی طراحی شده است. در سرویس‌های غیر هیدروکربنی ، هیدروکربن های خطرناک و هیدروکربن های غیر خطرناک کاربرد دارد.

 

 

 

FMS-H9

 

 

FMS-M7S

 

 

FMS-H75

 

 

FMSD-M74