تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

DRY GAS SEALS

آب‌بندهای مکانیکی گازی فنسا برای اطمینان از قابلیت اطمینان ، ایمنی و عملکرد بهینه ، راه حل صحیح مناسب برای برنامه خاص شما را ارائه می دهد. ما متعهد به ارائه جدیدترین فن آوری ها و طرح ها هستیم تا بتوانیم راه حل صحیح را به مشتریان ماشین آلات توربو در صنایع انرژی ارائه دهیم. تیم با تجربه ما با دسترسی بی نظیر به تخصص فنی بومی شده از بزرگترین شبکه جهانی خدمات در صنعت ، به شما کمک می کند تا راه حل مورد نیاز خود را پیدا کنید.