تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

PTFE Bellows Seals

 

مکانیکال سیل های PTFE  به عنوان مواد شیمیایی بی اثر در کلیه قسمت های خود و در تمام سطوح در تماس با سیال استفاده می شود.

برای استفاده در برابر مواد شیمیایی بسیار خورنده ، از جمله اسیدها و نمک های غلیظ ، اکسید کننده ها و ترکیبات آلی شیمیایی فعال و معمولاً در پمپ ها کاربرد دارند.

 

 

 

 

FTB-M1

 

 

 

FTB-M2

 

 

 

FTB-M21