تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Automatic Refill Unit

دستگاهی برای شارژ سیال Buffer یا Barrier و معمولا برای شارژ plan های 52 , 53A, 53B , 53C بصورت اتوماتیک استفاده می شود .