تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

شیمیایی

اگرچه طیف گسترده ای از تجهیزات مورد نیاز صنایع شیمیایی مملو از چالش است ، اما فنسا با این موارد به خوبی روبرو شده است. ما تقریباً همه سبک ها و استاندارد های تجهیزات دوار را تجربه کرده ایم و طیف گسترده ای از راه حل ها را با موفقیت در برنامه کاربردی اثبات کرده ایم:

Face  ها و الاستومرهای FDA شناخته شده.

سیل های  کارتریج و سیستم های پشتیبانی که مطابق با استانداردهای جهانی هستند.

مکانیکال سیل ها برای استفاده در تجهیزات غیر فلزی یا شیشه پوشیده شده.

مکانیکال سیل ها  در آلیاژهای عجیب و غریب که دارای کاربردهای بسیار خورنده و ساینده است.