تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

غذایی

برای دستیابی به راندمان بهینه در حین رعایت استانداردهای دقیق بهداشتی و ایمنی ، تولیدکنندگان در صنایع غذایی و آشامیدنی باید یک توازن پیچیده را حفظ کنند. شرکت فنسا با استفاده از مؤلفه های قابل اطمینان و مهندسی قابل اطمینان هم بهره وری را بهبود می بخشد و هم آلودگی را از بین می برد. از کارخانجات فرآوری مواد غذایی گرفته تا آبکش و تقطیر ، محصولات ما می توانند در مقابل چالش های هر محیطی مقاومت کنند تا به طور مداوم مطابق آنچه انتظار می رود عمل کنند و مطابق با استانداردهای بین المللی HACCP باشند.