تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

نیروگاه

نیروگاه های تولید نیرو در صنعت بسیار متفاوتند، از نیروگاه های زغال سنگ یا گاز طبیعی تا نیروگاه های هسته ای ، برق آبی یا زمین گرمایی. اما اگرچه آنها به طور متفاوتی عمل می کنند ، هنوز یک هدف مشترک دارند: برآوردن تقاضای رو به رشد انرژی به روشی مسئولانه و کارآمد. وسعت توانایی شرکت فنسا تخصص مهندسی کاربردی ، نوآوری محصولات و خدمات قابلیت اطمینان به همه نیروگاه ها در به روز رسانی ، کاهش تولید گازهای گلخانه ای و بهبود بهره وری برای دستیابی به اهداف خود کمک میکند.